Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
KOPECKÝ & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář v Praze

Jsme advokátní kancelář v Praze s generální praxí. Ať již jste jednotlivec nebo společnost, jsme schopni s ohledem na široký záběr naší praxe připravit komplexní řešení Vašeho problému.
Jsme schopni nabídnout tvorbu a úpravu smluv, zastupování před soudy a správními orgány, vedení sporů, uplatňování pohledávek včetně jejich zajišťování, korporátní agendu včetně změn společenských struktur a orgánů, problematiky dědictví, a to před všemi soudními nebo správními orgány, včetně řízení před Ústavním soudem, a to v oblastech práva občanského, obchodního, správního, přestupkového, exekučního a insolvenčního.
Zvládneme také bránit Vaše zájmy v rámci zvláštních řízení soudních včetně nesporných typů řízení jako je úprava svéprávnosti, pozůstalosti (dědictví) anebo nezvěstnosti a smrti. Dále nabízíme obhajobu v rámci kárných řízení před orgány profesních komor jako jsou například kárná řízení proti advokátům.Specializace advokátní kanceláře

Naší přímou specializací je pak zaměření na trestní právo, a to zejména na obhajobu ve věcech trestních. Obhajobu jsme schopni zajistit komplexní, od počátku řízení v rámci podávání vysvětlení dle § 158 TrŘ, přes fázi vyšetřování po zahájení trestního stíhání, k řízení před soudy, a to u všech stupňů (včetně Nejvyššího a Ústavního soudu) až do fáze řízení vykonávacího, počítaje v to kupř. řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Stejně tak máme zkušenosti i s řízením extradičním (vydáváním z a do cizích států) dle zákona o mezinárodní justiční spolupráci. Na druhou stranu jsme schopni také zajistit všechna práva poškozenému, a to rovněž v průběhu celého řízení včetně následných řízení o náhradě způsobené újmy, včetně zranění způsobené v rámci dopravních a jiných nehod.