Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ceník

Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně dle náročnosti, složitosti a obsáhlosti věci.

Jsme plátci DPH.

Lze rovněž sjednat možnost odměny formou měsíčního paušálu, v případě pravidelné spolupráce.

Za situace, že není uzavřena smlouva o odměně a náhradě hotových výdajů, odměna a náhrada hotových výdajů se řídí dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb.

Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora; více informací naleznete zde.

Pro sjednání schůzky se na nás můžete obrátit telefonicky nebo prostřednictvím emailu, který naleznete na záložce Kontakt.