Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Převod nemovitostí s advokátní úschovou

Speciální oddělení naší advokátní kanceláře představují právní služby v oblastí převodu nemovitostí. Možnost služeb ONLINE v rámci celé České republiky.

Advokátní úschova kupní ceny na speciálním úschovním účtu advokátní kanceláře za částku 2 000 Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré úkony s úschovou spojené).

Prostřednictvím speciálního úschovního účtu Vám zajistíme ochranu Vašich financí při koupi i prodeji nemovitosti.

Mezi hlavní parametry naší advokátní úschovy patří:

  • Dvojí kontrola výplaty: dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb dvěma osobami současně. Výplatu peněžních prostředků z účtu úschov není oprávněna provést jedna osoba. Platební příkaz provádí současně dva advokáti kanceláře, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.
  • Informovanost: Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá advokátní kancelář bezodkladně všem účastníkům smlouvy výpis z úschovního účtu zahrnují historii transakcí daného obchodního případu. Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.
  • Možnost notifikace o pohybech na úschovním účtu bankou přímo na email prodávajícího a kupujícího: strany úschovní smlouvy mohou využít přímých notifikací ze strany banky tím, že je email stran zadán do banky k úschovnímu účtu sloužícím dané transakci.
  • Jedinečný účet: Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám (např. exekutorům). Po dobu trvání smlouvy o úschově bude tento účet sloužit jen a výhradně pro daný obchodní případ.
  • Rychlost výplaty: Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.
  • Pojištění: Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti na částku 50 000 000 Kč.

Dále je dle dohody možno využít právní služby při sepisu kupní smlouvy či smlouvy o převodu družstevního podílu, sepisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů, komunikace s úvěrující bankou a katastrálním úřadem apod.

Dané oddělení právních služeb zastřešuje advokátka JUDr. Sylva Kopecká (tel: 775 988 208, email: kopecka@ak-kask.cz).